Termeni legali

Toate informaţiile conţinute în acest site sunt proprietatea I.C.S. O.C.N. "Total Leasing & Finance" S.A., care îşi rezervă dreptul de a modifica conţinutul şi/sau structura site-ului în orice moment şi fără nicio informare prealabilă.

Acest site nu conţine sfaturi sau recomandări cu privire la niciun domeniu de activitate, informaţiile continuţe nefiind un fundament pentru investiţii, iniţierea unor afaceri sau dezvoltarea acestora sau orice alte decizii. Astfel I.C.S. O.C.N. "Total Leasing & Finance" S.A., nu poate fi responsabilă pentru nici un fel de daune produse utilizatorului site-ului.

Este interzisa reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice forma a continutului materialelor prezentate pe acest site, de catre orice persoana, fara acordul scris prealabil al I.C.S. O.C.N. "Total Leasing & Finance" S.A.

Deşi obiectivul nostru este de a vă transmite informaţii actualizate şi exacte, Compania, nu poate garanta că prezentele pagini nu conţin erori, cu toate că I.C.S. O.C.N. "Total Leasing & Finance" S.A. va depune toate diligenţele pentru remedierea acestora. Orice persoană care doreşte să apeleze la unul din serviciile sau produsele prezentate în site este rugată să contacteze angajatii Companiei (la telefon: 022/25.30 50) sau vă puteţi deplasa la sediul Companiei, pentru a se informa atât asupra disponibilităţii serviciului sau produsului în cauză cât şi asupra condiţiilor contractuale, taxelor, tarifelor şi comisioanelor aferente.

Cotatiile cursurilor valutare, valoarea procentelor si a produselor oferite de Companie, pot fluctua şi/sau pot fi afectate de schimbările economice naţionale şi/sau internaţionale.

Orice încercare de orice natură de modificare a imaginii şi informaţiilor din prezentul site, cu excepţia deţinătorului său legal, I.C.S. O.C.N. "Total Leasing & Finance" S.A., dă dreptul unilateral şi neechivoc ca I.C.S. O.C.N. "Total Leasing & Finance" S.A. să faca uz de toate prerogativele sale de a se adresa instanţelor legal competente pentru sancţionarea acestui fapt.

Informaţiile furnizate pe acest site nu trebuie să fie utilizate în scopuri care sunt în conflict cu legislaţia Republicii Moldova în vigoare, sau în scopuri care sunt în general în conflict cu vreo lege care reglementează furnizarea şi utilizarea de informaţii.

I.C.S. O.C.N. "Total Leasing & Finance" S.A. îşi rezervă dreptul de a schimba, modifica sau adăuga date suplimentare la aceşti termeni de utilizare, sau a elimina orice parte a acestuia.

Reguli de protecţie a datelor cu caracter personal

Respectarea datelor cu caracter personal pentru clienţii şi partenerii nostri este unul din principiile noastre de bază, avȃnd obligaţia de a trata datele cu caracter personal într-un mod sigur şi confidenţial. Acesta este motivul pentru care am adoptat măsuri tehnice şi organizatorice pentru protejare a datelor de pe toate interacţiunile posibile între Dvs. şi noi. Fie că sunteţi un solicitant de leasing, client sau aplicant pentru cariera, sunteţi protejat, nu numai de legea aplicabilă privind protecţia datelor cu caracter personal, ci, de asemenea, de eforturile noastre de a respecta dreptul la libertatea de alegere cu privire la datele cu caracter personal.

I.C.S. O.C.N. "Total Leasing & Finance" S.A. se angajează să nu furnizeze datele obţinute, prelucrate şi stocate de la fiecare persoană de contact către terţi, cu excepţia modalitatilor prevăzute de lege sau de autoritatea competentă, sau cu consimţământul persoanei.