УСТАВ

Устав ICS “Total Leasing & Finance” S.A. и поправки к нему.