Acte normative

Activitatea cu privire la leasing şi acordarea de împrumuturi este reglementată de următoarele acte normative:

Legi:

  • Legea cu privire la leasing nr. 59 din 28.04.2005, Monitorul Oficial 92-94/429 din 08.07.2005;
  • Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107 din 06.06.2002, Monitorul Oficial 82-86/661 din 22.06.2002;
  • Legea cu privire la ipotecă nr. 142 din 26.06.2008, Monitorul Oficial 165-166/603 din 02.09.2008;
  • Legea cu privire la gaj nr. 449/30.07.2001, Monitorul Oficial 120/863 din 02.10.2001;
  • Legea privind protecţia datelor cu caracter personal, Nr. 133 din 08.07.2011, Monitorul Oficial Nr. 170-175 din 14.10.2011, art Nr. 492.

Hotărârile Guvernului Republicii Moldova:

  • Hotărâre cu privire la Registrul gajului bunurilor mobile 849/27.06.2002, Monitorul Oficial 95/946 din 01.07.2002.