Principiile protecţiei consumatorului

Scopul pe care Compania şi-l propune prin abordarea acestui subiect este de a proteja clienţii de furnizarea unor servicii inadecvate, informaţii incorecte despre produse, rata dobânzii, comportament lipsit de etică din partea angajaţilor companiei precum şi încălcarea confidenţialităţii clientului şi securitatea informaţiei prezentate de acesta.

Angajaţii companiei sunt obligaţi să ofere serviciile companiei tuturor clienţilor curenţi sau potenţiali, persoane juridice şi fizice înregistrate/cu cetăţenie în Republica Moldova, fără a avea prejudecăţi sau a efectua discriminări indifirent de motiv. Compania îşi va desfăşura activitatea într-o manieră social-responsabilă, lucrând permanent la dezvoltarea şi îmbunătăţirea calităţii produselor şi serviciilor oferite, accentuând:

 • Prevenirea supra-îndatorării clienţilor;
 • Atitudine responsabilă faţă de comunitate;
 • Respectarea standardelor de mediu.

Angajaţii I.C.S. O.C.N. "Total Leasing & Finance" S.A. sunt obligaţi să asigure confidenţialitatea informaţiei aferente finanţărilor clienţilor şi nu vor prezenta informaţia persoanelor terţe decât cu acordul clientului (cu excepţia situaţiilor în care prezentarea informaţiei este obligatorie prin lege).

Clienţii vor fi informaţi asupra drepturilor şi obligaţiilor care decurg din contractele de leasing/împrumut, informaţia asupra căreia se pune accentul fiind:

 • Suma aprobata a finantarii;
 • Graficul plăţilor lunare;
 • Rata dobânzii (nominală şi efectivă);
 • Comisionul de acordare şi de închidere a finanţării;
 • Tipul garanţiilor folosite pentru finanţarea respectivă;
 • Perioada de graţie;
 • Scopul finanţării şi consecinţele încălcării prevederilor contractuale.

Transmiterea reclamaţiilor şi sugestiilor

I.C.S. O.C.N. "Total Leasing & Finance" S.A. oferă posibilitatea clienţilor şi garantorilor să îşi expună părerea asupra serviciilor prestate de companie, astfel:

 • Prezentarea de propuneri;
 • Evaluarea profesionalismului angajaţilor companiei;
 • Produsele de finanţare oferite precum şi alte aspecte similare.

Sugestiile, propunerile sau reclamaţiile pot fi expediate:

 • Prin postă pe adresa: I.C.S. O.C.N. "Total Leasing & Finance" S.A., Str Puskin, nr 45/B , Chişinău, în atenţia Directorului;
 • Prin e-mail la adresa: office@tlm.md;
 • Cutia pentru reclamaţii şi sugestii (la sediul Companiei);
 • La nr de telefon: +373 22 25 30 50, zilnic în intervalul luni-vineri, de la 09:00 la 18:00.
 • I.C.S. O.C.N. "Total Leasing & Finance" S.A. vă răspunde fiecărei solicitări în format electronic sau în scris în termen de 14 zile de la data primirii.

Autoritatea abilitată cu funcţii de protecţie a consumatorilor

Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor

Adresa: Mun. Chişinau, Str. E. Coca 28, bloc 3, of 12, MD-2064
Tel: 74-14-64
Linia verde: 080028028 (apel gratuit)
www.consumator.gov.md
email: consumator@apc.gov.md

Examinarea reclamației se efectuează la prezentarea bonului de casă, sau a unui alt document care confirmă faptul cumpărării produsului sau prestării serviciului.