Responsabilitate Sociala

Valorile de baza

Încredere

Ne mândrim cu faptul că suntem oneşti, de încredere şi integri în relaţiile cu partnerii noştri

Profesionalism

Acţionăm într-o manieră prudentă şi etică în relaţiile cu partenerii noştri

Excelenţa serviciului

Personalul nostru are o largă experienţă fiind dedicat în depăşirea aşteptărilor clienţilor

Comunicare deschisă

Comunicăm deschis în cadrul companiei şi cu partenerii noştri

Orientarea spre dezvoltare

Ne mândrim cu faptul că suntem o companie orientată spre dezvoltarea personalului şi a clienţilor asigurând astfel dezvoltarea şi îmbunătăţirea comunităţii

Obiectivul principal al I.C.S. O.C.N. "Total Leasing & Finance" S.A. este legat de creşterea rolului său la nivel macro, contribuirea la dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii într-un mod care să pună în evidenţă cele mai bune practici legate de evaluarea riscurilor, obţinerea unui profit adecvat cu scopul de a asigura continuitatea în afaceri de ambele părţi (companie şi clienţi).

Compania oferă produse financiare adaptate specificului şi necesităţilor activităţii Dumneavoastră, consultanţă specializată, asigură angajaţilor condiţii optime de lucru, manifestă o atitutine de respect şi seriorizate faţă de parteneri, participă la acţiuni umanitare, iar prin finanţarea activă a proiectelor cu impact economic şi social asupra societăţii (infrastructură, eficienţa energetică etc) asigura protectia mediului.

La nivel macro, Compania se implică activ cu efectuarea de propuneri cu privire la modificarea sau implementarea de noi legi, regulamente, procese care reflectă nevoile reale ale instituţiilor financiare non-bancare şi ale clienţilor acestora.

La nivel micro, Compania abordează proiectele şi clienţii într-o manieră responsabilă, având în centrul atenţiei finanţarea companiilor mici şi mijlocii (în special din mediul rural), analizând riscurile aferente fiecărei tranzacţii astfel încât clientul să cunoască şi înţeleagă nivelul de risc pe care şi-l asumă. Totodată, Compania analizează rezultatele obţinute în urma fiecărui proiect finanţat, indicatorii calitativi de performanţă de ambele părţi, indicatori care vor asigura continuitatea şi dezvoltarea activităţii.

Proiectele finanţate trebuie să fie profitabile pentru ambele părţi implicate (Client şi Companie) fără ca accentul să fie pus pe maximizarea profitului pe termen scurt, dar totodată sunt orientate spre obţinerea unor rezultate indirecte (schimb de experienţă care va conduce la îmbunătăţirea proceselor, creşterea eficienţei operaţionale, reducerea costurilor, implimentarea de noi standarde şi tehnologii).