Procedura de aplicare

Paşii necesari aprobării unei solicitări de leasing

 • Dumneavoastră alegeţi bunul pe care doriţi să-l achiziţionaţi în leasing (alegerea bunului şi a furnizorului vă aparţine în totalitate).
 • Solicitarea Ofertei de Leasing – echipa de vânzări din cadrul I.C.S. "Total Leasing & Finance" S.A. vă va pune la dispoziţie în cel mai scurt timp, oferta de finanţare a companiei.
 • Primirea şi studierea ofertei - recepţionarea ofertei de finanţare expediată de angajaţii I.C.S. "Total Leasing & Finance" S.A., ofertă adaptată nevoilor şi solicitărilor Dvs.
 • Întocmirea dosarului de finanţare – reprezentantul I.C.S. "Total Leasing & Finance" S.A. va colecta documentele necesare procesului de analiză financiară şi aprobare.
 • Analiza dosarului – specialiştii I.C.S. "Total Leasing & Finance" S.A. vor evalua dosarul şi vă vor comunica decizia referitoare la acordarea finanţării.
 • Semnarea contractului – după acceptarea condiţiilor contractului, se trece la etapa de semnare.
 • Transferul avansului si a dobanzii unice de leasing - transferul acestor sume se va efectua de catre Client pe contul "Total Leasing & Finance".
 • I.C.S. "Total Leasing & Finance" S.A. plăteşte preţul de achiziţie Furnizorului.
 • Perfectarea contractului de asigurare asupra obiectului procurat.
 • Dumneavoastră ridicaţi bunul de la Furnizor – conform contractului, la data stabilită, veţi prelua bunul de la Furnizor cu semnarea unui act de predare-primire.
 • Plata lunară a ratelor – în baza contractului semnat, Dvs. veţi efectua lunar, plata ratelor aferente finanţării contractate.