Întrebări frecvente

Ce documente sunt necesare pentru a mă deplasa cu maşina procurata in leasing în Moldova şi în străinătate?

Pentru a vă putea deplasa în Moldova si in strainante cu maşina, aveţi nevoie de paşaportul tehnic tip plastic şi de formularul “Foaie de Parcurs” eliberat în baza unei cereri depuse la sediul I.C.S. O.C.N. "Total Leasing & Finance" S.A. sau expediată pe fax la nr: 022/ 24-46-96.

Formularul “Foaie de Parcurs” este de strictă evidenţă, fiind valabil pe un termen de 30 zile calendaristice. Pentru obţinerea noii Foi de Parcurs se va preda formularul anterior primit, fără a fi înregistrate întarzieri curente la plăţile ratelor.

Cerere semnată şi ştampilată de persoana autoriozată trebuie să cuprindă:

  • Nume utilizator (conform contract leasing) / numele persoanei pentru care se solicita şi Număr contract;
  • Numărul de înmatriculare al autoturismului;
  • Perioada pentru care se solicită;
  • Datele de contact ale solicitantului.

Pentru orice alte întrebări legate de această problemă, vă puteţi adresa:

Manager Oficiu, tel: 022/25-30-50
Manager Logistica, tel: 022/25-30-50.

Ce trebuie să fac în caz de accident?

În cazul producerii unui accident, este necesar să înştiinţaţi imediat organele de poliţie, brokerul şi compania de asigurare care a asigurat autoturismul/autovehiculul respectiv, acesta din urmă colectând întreg setul de documente necesar despăgubirii Dumneavoastră.

De ce am primit notificarea pentru plata?

Primirea notificării este efectul neâncasării pe contul I.C.S. O.C.N. "Total Leasing & Finance" S.A. până la data transmiterii acesteia, a sumelor facturate conform contractului de leasing / împrumut.

Care este termenul de plată al ratei?

Ultima zi de plată a ratei este cea menţionată în graficul plăţilor (Anexa 4), iar în cazul în care scadenţa plăţii cade într-o zi de odihnă, scadenţa plăţii respective se va fixa în ultuma zi de lucru până la ziua scadenţei plăţii.

În ce condiţii datorez penalitate şi cum se calculează?

Penalităţile se calculează pentru întârzierile la plata ratelor, prin aplicarea la suma restantă a unei rate de 0.25% pentru fiecare zi de întarziere, pe toată perioada, începând cu data de expirare a termenului de plată şi până la data primirii efective a sumei în contul I.C.S. O.C.N. "Total Leasing & Finance" S.A.

Ce trebuie să fac la expirarea contractului de leasing?

La expirarea contractului de leasing trebuie să expediaţi o cerere pentru reînmatricularea bunului pe numele Dumnevoastra (fax: 022/24 46 96) sau să o prezentaţi la sediul I.C.S. O.C.N. "Total Leasing & Finance" S.A., urmând a fi contactat ulterior pentru stabilirea de comun acord a datei reînmatriculării (maxim 5 zile de la depunerea cererii).

Există posibilitatea transmiterii contractului de leasing altei persoane?

Da, contractul de leasing se poate cesiona însă numai cu acordul expres al I.C.S. O.C.N. "Total Leasing & Finance" S.A. Cesionarul trebuie să prezinte spre analiză acelaşi set de documente pe care cedentul le-a prezentat la solicitarea finantarii. În conditiile în care cesionarul corespunde criteriilor de evaluare, cesiunea va fi acceptata, dupa achitarea taxei de cesionare de catre noul Locatar.