Protecția datelor cu caracter personal

În scopul asigurării unui nivel corespunzător de securitate a datelor cu caracter personal şi respectării drepturilor Dvs., Î.C.S. TOTAL LEASING & FINANCE S.A. Vă informează că prelucrează şi stochează datele Dvs. cu caracter personal în conformitate cu Legea privind protecţia datelor cu caracter personal, nr. 133 din 08.07.2011 şi Politica de securitate a datelor cu caracter personal în cadrul Î.C.S. TOTAL LEASING & FINANCE S.A. Măsurile de securitate a datelor cu caracter personal adoptate de Companie asigură un nivel corespunzător de securizare a datelor cu caracter personal şi garantează protejarea informaţiei recepţionate.

Î.C.S. TOTAL LEASING & FINANCE S.A. va dezvălui sau transmite datele cu caracter personal doar Dvs. şi entităţilor care probează interes legitim conform prevederilor Legii privind protecţia datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi partenerilor companiei cu care sunt încheiate acorduri în acest sens (cu sediul in Marea Britanie, Germania, Olanda, Grecia, Romania).

Conform Legii privind protecţia datelor cu caracter personal, nr. 133 din 08.07.2011 Dumneavoastră beneficiaţi de dreptul de acces la date, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie. Totodată, aveţi dreptul de a face obiecţii şi de a contesta prelucrarea şi stocarea datelor cu caracter personal. Sunteţi în drept să exercitaţi drepturile menţionate prin depunerea unei cereri la adresa: MD-2005, mun. Chisinau, str. Puşkin. 45, B, et.2