Documente Necesare

Persoane Fizice

Documentaţia necesară pentru susţinerea cererii de leasing.

Documente solicitate la etapa iniţială:

 • Cererea de finantare;
 • Actul de identitate şi anexele la acesta pt solicitantul finanţarii şi copia xerox;
 • Adeverinţa de salariat de la locul de muncă de bază a solicitantului cu indicarea funcţiei ocupate şi salariului lunar net pe ultimele 12 luni;
 • Cartea de muncă (completată la zi) / contract de munca (copia xerox);
 • Acordul soţul/soţiei privind procurarea autoturismului în leasing;

Documentele suplimentare care pot fi solicitate:

 • Documente doveditoare pentru alte venituri decât cele salariale (chirii, venituri din prestări servicii etc.);
 • Certificat de la bancă privind existenţa depozitelor şi rulajele în conturile deschise la bancă;
 • Certificatul de la locul de muncă de bază a soţului/soţiei solicitantului cu indicarea funcţiei ocupate şi salariului lunar net pe ultimele 12 luni ale anului curent.

Nota:

 • Toate actele vor fi prezentate la Societate în original;
 • Nu se admit copiile xerox parţiale, deteriorate, şterse sau neclare;
 • Pentru analiza solicitării Dumneavoastră sunt necesare cel puţin documentele solicitate mai sus. După caz, pentru definitivarea analizei, Societatea poate solicita şi alte documente care pot aduce clarificări asupra situaţiei solicitantului;
 • Societatea îşi rezervă dreptul de a nu da curs finanţării în cazul în care se constată că documentaţia prezentată de client este incompletă, datele prezentate sunt neadevarate sau se constată încercări de falsificare a acestor documente;

Descarca: