STATUT

Statutul I.C.S. O.C.N. "Total Leasing & Finance" S.A. și actele adiționale privind modificările întroduse în statut.